Rola menedżera w firmie

Przedsiębiorstwa, aby sprawnie funkcjonować muszą mieć w swoich strukturach pracowników realizujących najważniejsze zadania. Potrzebują oni kogoś kto zorganizuje ich prace, zaplanuje najważniejsze kwestie, będzie sprawował kontrolę oraz udzieli pomocy i wsparcia w razie wystąpienia problemów. Właściciel firmy natomiast potrzebuje osoby, która zajmie się najważniejszymi sprawami w firmie i będzie ogniwem pośrednim pomiędzy nim a pracownikami. Takim ogniwem jest menedżer, który zazwyczaj jest specjalistą w danej dziedzinie, a więc posiada wiedzę fachową oraz doświadczenie w danej branży, ale potrafi również zarządzać personelem oraz znaleźć sposób na zmotywowanie kadry do efektywniejszej pracy. Menedżerowie stoją na szczycie hierarchii, jaka jest tworzona w poszczególnych komórkach i oddziałach i odpowiadają bezpośrednio przed kierownikiem za efekty pracy jakie uzyskają poszczególne zespoły zadaniowe. Muszą zatem nadzorować sprawnie cały proces realizacji zadań, tak aby zmniejszyć ryzyko porażki lub uzyskania niesatysfakcjonujących wyników. Menedżerowie są potrzebni we wszystkich organizacjach, zarówno tych funkcjonujących w celu uzyskania zysku jak i tych działających non-profit. Bez ich wkładu podmioty te nie uzyskałyby takiego stopnia efektywności jak uzyskują w rzeczywistości, a ich działania w dużej mierze przypominałyby jeden wielki chaos. Osoba odpowiedzialna za proces produkcji nie powinna mieć nakładanych obowiązków związanych z organizacją swojego stanowiska pracy. Jej zadaniem jest skupienie się na zleconych pracach i wykonaniu ich jak najlepiej. Cała otoczka niezbędnych do funkcjonowania firmy działań leży po stronie menedżera. Jest on kierownikiem który planuje, nadzoruje, organizuje, ale też zarządzania, ocenia, wyciąga wnioski, mierzy wyniki i decyduje w sprawie ewentualnych nagród lub kar. Wzrost znaczenia menedżerów w firmach jaki możemy obserwować na przełomie ostatnich lat nie wynikł bez żadnej przyczyny. Są oni na tyle potrzebni, a wręcz nawet niezbędni w firmie, że bardzo dużo właścicieli decyduje się na zatrudnienie ich w swoim przedsiębiorstwie.

Zarządzanie czasem

Każdy z nas na pewno nie raz marzył o przedłużeniu doby o kilka godzin. Zazwyczaj zawsze brakuje rzeczy na dokończenie pewnych spraw, niektóre odkładamy na potem po czym niestety z czasem o nich zapominamy. Zastanawiamy się też czasem jak fajnie byłoby móc przeznaczyć czas poświęcony na sen na dokończenie zaległych sprawę. Obecne czasy wymagają od nas życia w biegu, które jest bardzo męczące i stresujące, ale przede wszystkim nie pozwala na dogodne rozdysponowanie dnia na pracę, obowiązki domowe, spędzenie popołudnia z rodziną i najbliższymi oraz chwilę relaksu tylko dla nas samych. Zasypiamy z myślą, że pewnych spraw nie zdążyliśmy dziś zrobić, a wstajemy w nerwach wiedząc, że bardzo duża liczba obowiązków stoi dziś przed nami. Co w związku z tym zrobić aby wyjść z tego zamkniętego koła i być w stanie wreszcie znaleźć czas dla siebie?

Tutaj z pomocą przychodzi dyscyplina jaką jest efektywne zarządzanie czasem. Jako pierwszy krok zalecane jest dokładne spisywanie każdej czynności wykonywanej przez nas podczas dnia. Może okazać się, że część z nich robiona jest zupełnie niepotrzebnie, nieświadomie lub też że zajmują nam o wiele więcej czasu niż powinny. Po wyszukaniu ewentualnych „złodziei” czasu, a więc czynności które bez żadnych wyrzutów sumienia możemy wykreślić z naszego planu dnia można zastanowić się nad możliwością wykonywania pewnych czynności równocześnie. Pozwoli nam to zaoszczędzić nawet godzinę czy dwie dziennie co jest niezwykle ważne szczególnie jeśli spojrzy się na to z perspektywy tygodnia. Każdy z nas powinien również pomyśleć o rozpisaniu naszych obowiązków na kartce przypisując im kategorie takie jak: praca, rodzina itd. Powinny to być wszystkie niezbędne w naszym życiu kwestie, a następnie należy powybierać najważniejsze z każdej kategorii czynności i rozplanować je w harmonogramie naszego najbliższego tygodnia. Dzięki temu będziemy mogli pozwolić sobie an realizację wszystkich niezbędnych obowiązków, a z czasem może się okazać, że dysponujemy np. dodatkową godziną która może być wykorzystana na naukę gry na gitarze czy rozwijanie swojego hobby.

Ekspansja firm oferujących łącza internetowe

Coraz większa liczba osób nie wyobraża sobie obecnie funkcjonowania bez internetu. Stał się on integralną częścią naszego życia bez której czujemy się jakby brakowało w nim bardzo istotnego elementu. Zastanawiając się czy bardziej odczulibyśmy brak telewizji czy właśnie internetu wiele osób z pewnością odpowiedziałoby, że internetu ze względu na szereg możliwości jakie ze sobą niesie oraz szereg różnorodnych zastosowań, w tym również oglądanie filmów. Stał się on narzędziem wielofunkcyjnym pozwalającym nam na załatwienie wielu spraw z naszego codziennego życia bez wychodzenia z domu. Pozwala nam zaoszczędzić czas, wysiłek, ale również pieniądze. Jest źródłem informacji oraz narzędziem z pomocą którego sprawniej funkcjonujemy. Chyba większość z nas chociaż raz w życiu komunikowała się za jego pomocą z przyjaciółmi, wysyłała pocztą bardzo ważne pliki, poszukiwała informacji, sprawdzała konto bankowe, czy też dokonywała zakupów.

Ale to nie są wszystkie jego możliwości jedynie te najpowszechniejsze. Pozwala nam na dogodne opłacenie rachunku bez konieczności stania w kolejce i ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, w niektórych urzędach drogą internetową można załatwić swoje sprawy, a nawet wysłać rozliczenie podatkowe czy też zapisać się do lekarza. Wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki i z dnia na dzień powstają nowe możliwości. Nie dziwi zatem fakt, że przedsiębiorstwa oferujące internet zarówno stacjonarny jak i bezprzewodowy z roku na rok osiągają wyższy poziom zysku. Jest to branża bardzo dynamicznie rozwijająca się i mało wskazuje na to aby za jakiś czas przestała być rentowna. Jednak firmy działające w tym sektorze powinny pamiętać, że bardzo ważne w każdej gałęzi gospodarki są inwestycje. Pozwalają one polepszyć swoją pozycję konkurencyjną, a w sektorze związanym z szybkim postępem innowacyjnych technologii, a więc w sektorze usług internetowych, na utrzymanie dotychczasowej pozycji. Warto zatem część swoich zysków przeznaczyć na polepszanie dotychczasowej infrastruktury internetowej, aby zwiększyć zadowolenie klientów z oferowanych usług.

Motywacja pracowników

Przedsiębiorstwo aby skutecznie funkcjonowało potrzebuje zmotywowanych i kompetentnych fachowców. Za pomocą ich wiedzy oraz ich umiejętności wykonuje wyznaczone obowiązki. Jakość ich realizacji determinuje jakość oferowanych produktów i usług przez firmę. Warto zatem zadbać o to aby nasi pracownicy charakteryzowali się odpowiednim stopniem zmotywowania oraz chęci do pracy jest to główny czynnik determinujący efektywną pracę. Tą tematyką zajmują się takie dziedziny jak zarządzanie organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarowanie kapitałem ludzkim. Ich ilość wskazuje na wysoką wagę tego zagadnienia i na to jak ważny problem motywacji powinien być dla kierowników. Należy w związku z tym dowiedzieć się jaki jest realny poziom motywacji w naszej firmie. Czy pracownicy chętnie wykonują powierzone im obowiązki pragnąc zrealizować je efektywnie, czy też chodzą do pracy bo muszą. Warto również zbadać czy nie występują żadne problemy interpersonalne pomiędzy współpracownikami bo one też oddziaływają na jakość wykonywanej pracy. Kolejnym czynnikiem jest zbadanie co w ogóle wpływa na poziom motywacji naszej kadry. Czy są to jedynie czynniki finansowe, czy może stabilność zatrudnienia, chęć podnoszenia kwalifikacji czy też zupełnie inne kwestie przypisane indywidualnie do poszczególnych osób. Te informacje mogą zostać zdobyte za pomocą badań przeprowadzonych w firmie np. krótkiej ankiety. Aby zachęcić pracowników do udzielania prawdziwych odpowiedzi warto zagwarantować, że taka ankieta będzie anonimowa i przede wszystkim żadne negatywne konsekwencje nie będą wyciągnięte. Ludzie bardzo często unikają udzielania szczerych odpowiedzi jeżeli mają podpisywać się pod nimi z imienia i nazwiska. Większa prawdomówność charakteryzuje ich w sytuacji gdy mogą pozostać anonimowi. Tak przeprowadzone badanie pozwoli uzyskać nam wyniki na temat rzeczywistego stanu motywacji w naszej firmie i dowiedzieć się co tak naprawdę oddziaływuje na jego poziom. Jeżeli wyniki będą niesatysfakcjonujące dla kadry zarządzającej warto zastanowić się nad wprowadzeniem czynnika, który zapewni podwyższenie tego poziomu.

Inwestycje przedsiębiorstw

Sprawne funkcjonowanie na rynku wymaga podjęcia działań mających na celu przystosowanie przedsiębiorstwa do wymogów stawianych mu przez konsumentów. Zmiany zachodzące w obrębie nowinek i innowacji na rynku wpływają na zmianę gustów i preferencji potencjalnych nabywców i zainteresowanie się zupełnie nowymi artykułami lub też dopiero co wprowadzonymi na rynek substytutami. Dlatego też każda firma powinna co pewien czas przeanalizować konieczność podjęcia inwestycji, tak aby posiadać jak najkonkurencyjniejszą ofertę. Tylko to pozwoli jej na zdobycie nowych klientów i przede wszystkim utrzymanie dotychczasowych. Inwestycje są więc niezbędnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębiorstwa, jego kondycję oraz poziom zysku. Są niezbędnym elementem w działalności każdej firmy, a ich podejmowanie nie powinno obejmować jedynie pierwszej fazy cyklu życia organizacji. Powinny one towarzyszyć organizacji co pewien czas, gdyż tylko taka strategia pozwoli jej na sprawne funkcjonowanie. Aby inwestycje były efektywne muszą być dokładnie zaplanowane wszystkie pozycje po stronie wydatków oraz przychodów.

Z racji faktu, że są to wielkości szacowane, a więc nie rzeczywiste nie możemy mieć pewności co do ich realnej wysokości w przyszłości. Nie doszacowane lub przeszacowane kwoty wydatków i przychodów mogą wpłynąć w dużym stopniu na wynik i poskutkować tym, że zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu nierentownego projektu, albo realizacja zyskownej inwestycji zostanie zaniechana. Wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego lub nowej fabryki oraz spłata zobowiązań z tego tytułu nie jest procesem jednorocznym albo kilku miesięcznym w związku z tym należy dokładnie rozplanować ilość lat podczas których taka inwestycja będzie realizowana. Z roku na rok realna wartość pieniądza, a więc jego wartość nabywcza ulega obniżeniu przez co za tą samą kwotę w pewnej perspektywie czasu będzie można kupić o wiele mniej. Ta sytuacja też musi być ujęta w dokonywanych szacunkach poprzez prognozowanie zmian w wartości pieniądza i operowaniu jedynie kwotami realnymi, a nie nominalnymi.


Sonda

Ulubiona inwestycja?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Szkolenia
    Jednym ze sposobów, które mogą pokazać jak być dobrym przedsiębiorcą, jak działać, aby firma dobrze funkcjonowała, jest uczestniczenie w specjalnych szkoleniach dla przyszłych biznesmenów. Mogą to być szkolenia, dla młodych osób, które dopiero co ukończyły studia i szukają pomysłu na życie. Mogą to być także szkolenia dla osób, które już firmę posiadają i chcą nabyć wiedzę, by nadążyć za wszystkimi zmianami i przepisami. Biznes to nie tylko dar, umiejętności, pewne cechy. To także przepisy i prawo, którego nie można przeskoczyć. W tym również trzeba być obeznanym. Jak wiadomo „nieznajomość prawa szkodzi”, dlatego lepiej, żebyśmy wiedzieli, jaki mamy prawa, ale też obowiązki. Z praw możemy umiejętnie korzystać i ważne, żebyśmy wiedzieli jak. Natomiast obowiązki są po to, by uniknąć pewnych sankcji. Jeśli ich nie znamy, to ich nie przestrzegamy, jeśli ich nie przestrzegamy, to możemy zapłacić karę. A tego chyba nie chce żaden przedsiębiorca. Wspomniane szkolenia mogą być organizowane na różnych zasadach. Mogą to być darmowe szkolenia, które zapewniają projekty unijne.
    Mogą to być także szkolenia organizowane przez inne instytucje czy organizacje. Obecnie jest wiele firm, które zajmuje się prowadzeniem szkoleniem. Są one tylko pośrednikiem, a osobami, które szkolenia prowadzą są osoby z zewnątrz, odpowiednio wykształcona kadra dydaktyczna. Jeśli przedsiębiorca może sobie pozwolić na płatne szkolenie, to zapewne weźmie w nim udział. Im szybciej dowie się o obowiązujących zmianach czy nowych zasadach tym lepiej. To jest po części elastyczność, o której wcześniej była mowa. Trzeba umieć być elastycznym i dostosować się do wszystkich otaczających nas zmian. Brak tej umiejętności może szybko doprowadzić do upadku firmy. Dlatego, jeśli tylko jest możliwość wzięcia udziału w danym szkoleniu, to warto z nich korzystać. Tym bardziej, jeżeli są to szkolenia bezpłatne. Człowiek uczy się cały życie, a jeśli za to nie musi płacić, to dlaczego ma z tego nie skorzystać.